صفحه ۲۹۳

چند فرع در مسأله

در اینجا سزاوار است به چند فرع اشاره شود:

فرع اول: متعارف در زمان ما این است که در جنگها از ماشینها و هواپیماها و هلیکوپترها استفاده می‎کنند، حال اگر مثلا فرض شد فردی در جنگ با ماشین خود شرکت کرده، آیا اصلا برای ماشینش سهم قرار داده نمی شود؟ چون دلیلی بر الحاق آن به اسب وجود ندارد، و یا اینکه به اولویت قطیعه، سهم اسب برای آن قرار داده می‎شود؟ یا اینکه مقدار اثر آن در پیروزی بر دشمن و مقدار خرج آن معتبر است، شاید مثلا یک ماشین با ده اسب در نتیجه مورد انتظار، برابر باشد و لازمه آن هم مخارج زیاد باشد؛ در اینجا چند احتمال وجود دارد.سنن بیهقی ‏53/9، کتاب السیر، باب العبید و النساء و الصبیان یحضرون الوقعة .

ناوبری کتاب