صفحه ۲۹۱

نباشد، و این سنت پیامبر(ص) در میان آنان و غیر آنان از دیگر کفار جاری می‎باشد."فی الوسائل بسنده عن ابی البختری، عن جعفر، عن ابیه، عن علی (ع) قال: اذا ولد المولود فی ارض الحرب اسهم له. (وسائل ‏87/11، باب 41 از ابواب جهاد العدو...حدیث 9)

12- در وسائل از عبدالکریم بن عتبة به نقل از امام جعفرصادق (ع) است که به عمرو بن عبید فرمودند: "به نظر تو اگر ایشان (اهل کتاب) از پرداخت جزیه اباء کردند و بعد با آنان جنگ کردی و بر آنان پیروز شدی با غنیمت چگونه عمل می‎کنی ؟ گفت: خمس آن را بیرون می‎آورم و چهار پنجم بقیه را بین جنگجویان تقسیم می‎کنم - تا اینکه حضرت فرمود: آیا چهار پنجم را بین همه جنگجویان تقسیم می‎کنی ؟ گفت: آری، حضرت فرمود: در این صورت به طور حتم با سیره رسول خدا(ص) مخالفت کرده ای، بین من و تو فقهاء مدینه و پیرمردهای آنان به عنوان حکم باشند می‎توانی از آنان سؤال کنی، آنها اختلاف ندارند در اینکه پیامبر(ص) با اعراب مصالحه کرد به اینکه آنان را در محل خودشان واگذارد و هجرت نکنند به این شرط که اگر مسلمانان از طرف دشمن مورد حمله واقع شدند از آنان بخواهد تا دشمن را بگریزانند و با او بجنگند و برای آنان هم نصیبی در غنیمت نباشد، در حالی که تو می‎گوئی بین همه آنان تقسیم می‎شود، پس به طور حتم در آنچه از سیره پیامبر(ص) درباره مشرکین گفته ای مخالفت با سیره حضرت نموده ای."فی الوسائل بسند موثوق به عن سماعة، عن احدهما(ع) قال: ان رسول الله (ص) خرج بالنساء فی الحرب یداوین الجرحی و لم یقسم لهم من الفئ شیئا ولکنه نفلهن. (وسائل ‏86/11، باب 41 از ابواب جهاد العدو...حدیث 6)

ناوبری کتاب