صفحه ۲۹۰

پدرانش، از امیرالمؤمنین (ع) است که فرمودند: "هنگامی که بچه ای در میدان جنگ به دنیا بیاید برای او هم از آنچه که خداوند به جنگجویان برگردانده سهم داده می‎شود."فی الوسائل به سنده عن طلحة بن زید، عن جعفر، عن ابیه، عن علی (ع) فی الرجل یأتی القوم و قد غنموا و لم یکن ممن شهد القتال ؟ قال: فقال: هؤلاء المحرومون (المحرمون خ. ل) فامر ان یقسم لهم. (وسائل ‏78/11، باب 37 از ابواب جهاد العدو...حدیث 2)

9- در وسائل از ابوالبختری، از امام جعفرصادق (ع)، از پدرش، از امیرالمؤمنین (ع) است که فرمودند: "هنگامی که بچه ای در میدان جنگ به دنیا بیاید برای او سهم قرار داده می‎شود."صحیح بخاری ‏195/2 باب و من الدلیل علی ان الخمس لنوائب المسلمین.

10- و نیز در وسائل از سماعه به نقل از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) است که فرمود: "رسول خدا(ص) در جنگ زنان را می‎آورد تا مجروحان را مداوا نمایند، و برای آنان از فئ سهمی قرار نداد ولکن از غنیمت مقداری به آنان بخشید."فی الوسائل بسنده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن ابیه، عن آبائه (ع) ان علیا(ع) قال: اذا ولد المولود فی ارض الحرب قسم له مما افاء الله علیهم. (وسائل ‏87/11، باب 41 از ابواب جهاد العدو...حدیث 8)

11- در مرسله حماد به نقل از امام موسی بن جعفر(ع) است که فرمودند:

"و برای اعراب بادیه نشین (کفار) چیزی از غنیمت نمی باشد گرچه به همراه امام جنگیده باشند، چون رسول خدا(ص) با اعراب مصالحه کرد به اینکه آنان را در محل خودشان واگذارد و هجرت نکنند به این شرط که اگر رسول خدا(ص) به طور ناگهانی از طرف دشمن مورد حمله واقع شد از آنان بخواهد دشمن را بگریزانند و با او بجنگند و برای آنان هم نصیبی در غنیمت

ناوبری کتاب