صفحه ۲۸۹

6- "در وسائل از طلحة بن زید، از امام جعفرصادق (ع)، از پدرش، از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‎کند که سؤال شد درباره مردی که نزد گروه می‎آید که غنیمت گرفته اند و او با آنان در صحنه جنگ حاضر نبوده، گوید: حضرت فرمود: اینان بی بهره اند، آنگاه فرمان داد بر ایشان سهم قرار داده شود."خلاف 335/2

7- در صحیح بخاری از ابوموسی نقل می‎کند که گفت:

"خبر بیرون آمدن پیامبر(ص) به ما رسید، و ما در یمن بودیم، آنگاه من و دو برادرم یکی ابو برده و دیگری ابو رهم که من از آنها کوچکتر بودم به جهت مهاجرت به سوی ایشان از یمن خارج شدیم، راوی گوید: تردید دارم که ابوموسی گفت: به همراه پنجاه و خورده ای یا پنجاه و سه یا پنجاه و دو نفر از قومم، و بعد سوار کشتی شدیم، کشتی ما را به دیار نجاشی در حبشه آورد، در آنجا به جعفر بن ابی طالب و اصحابش که نزد نجاشی بودند برخورد کردیم، جعفر به ما گفت: رسول خدا(ص) ما را به اینجا فرستاد و به ما فرمان داد در اینجا بمانیم، شما هم با ما بمانید، ما هم با او ماندیم تا اینکه وقتی خیبر فتح شد همگی آمدیم و با پیامبر(ص) برخورد نمودیم، و پیامبر(ص) هم برای ما از غنائم خیبر سهمی قرار داد، یا این طور گفته: از غنایم به ما عطا نمود، و پیامبر(ص) چیزی از غنایم را برای هیچ یک از افرادی که در فتح خیبر غایب بودند قرار نداد مگر برای کسانی که با او در صحنه جنگ حاضر بودند و همچنین همراهان ما در کشتی و جعفر و یارانش که پیامبر(ص) برای اینان با جنگجویان سهم قرار داد."فی الوسائل بسنده عن حفص بن غیاث قال: کتب الی بعض اخوانی ان اسأل اباعبدالله (ع) عن مسائل من السیره: (السنن خ. ل) فسألته و کتبت بها الیه، فکان فیما سألت: اخبرنی عن الجیش اذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنیمة ثم لحقهم جیش آخر قبل ان یخرجوا الی دارالاسلام و لم یلقوا عدوا حتی خرجوا الی دارالاسلام هل یشارکونهم فیها؟ قال (ع): نعم. (وسائل ‏78/11، باب 37 از ابواب جهاد العدو...، حدیث 1)

8- در وسائل از مسعدة بن صدقة، از امام جعفرصادق (ع)، از پدرش، از

ناوبری کتاب