صفحه ۲۷۷

بقیه را بر کسانی که بر آن مسلط گردیده اند تقسیم می‎نماید، و اگر بعد از برطرف کردن مشکلات و کمبودها چیزی باقی نماند آنان حقی ندارند."مغنی 312/7

3- صحیحه معاویة بن وهب گوید: "به امام صادق (ع) عرض کردم: دسته ای را امام برای جنگ می‎فرستد آنگاه آنان غنیمت به دست می‎آورند، چگونه تقسیم می‎شود؟ حضرت فرمود: اگر آن غنیمت را با فرماندهی که امام او را بر آنان در جنگ امیر نموده به دست آوردند، خمس آن غنیمت برای خدا و رسول بیرون آورده می‎شود و چهارپنجم دیگر بین آنان تقسیم می‎گردد، ولی اگر آن غنیمت را بدون جنگ به دست آوردند مال امام است و هر جا مصلحت بداند آن را قرار می‎دهد."صحیحة ربعی بن عبدالله عن ابی عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له، ثم یقسم مابقی خمسة اخماس و یأخذ خمسه ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه. الحدیث. (وسائل ‏356/6، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، حدیث 3)

4- روایت هشام بن سالم از امام جعفرصادق (ع) گوید: "از امام درباره غنیمت سؤال نمودم حضرت فرمود: از آن یک پنجم برای خدا و رسول بیرون آورده می‎شود و بقیه بین کسانی که بر آن جنگ نموده و مسلط گردیده اند تقسیم می‎شود."مرسلة حماد الطویلة عن العبد الصالح (ع) قال: الخمس من خمسة اشیاء: من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و الملاحة یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس فیجعل لمن جعله الله له و یقسم الاربعة الاخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلک ... و له ان یسد بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیر ذلک مما ینو به، فان بقی بعد ذلک شئ اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله، و قسم الباقی علی من ولی ذلک، و ان لم یبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم. (وسائل ‏358/6 و 365، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، حدیث 8؛ و باب 1 از ابواب انفال... حدیث 4)

ناوبری کتاب