صفحه ۲۶۹

اشکال این است که: اگر اختیار اسراء و غنائم دست پیامبر(ص) بود پس برای چه حضرت در برگرداندن اسراء از اصحابش اجازه خواست ؟

جواب گوئیم: ظاهرا این جریان بعد از تقسیم همه زنان و فرزندان اسیر یا بیشتر آنان صورت گرفته و اصحاب پیامبر(ص) آنان را مالک شده بودند، پس قهرا نیاز به اجازه دارد؛ چنانچه شاهد بر این مطلب است آنچه در مغازی از حضرت بیان شده که فرمود: هر کس در نزد او از زنان و فرزندان چیزی موجود است و دوست دارد که برگرداند، پس چنین کند؛ و هر کس از شما اباء دارد و به حقش تمسک کرده، او هم برگرداند؛ و در مقابل ما بر خودمان تکلیف می‎دانیم که از اولین چیزی که خداوند به ما خواهد داد شش سهم به او برگردانیم.

در این زمینه به مغازی و صحیح بخاری و سیره ابن هشام و غیر آن از دیگر کتب مراجعه نمائید.فی مرسلة الوراق عن ابی عبدالله (ع) انه قال: اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا انت الغنیمة کلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام الخمس. (وسائل ‏369/6، باب 1 من ابواب الانفال...حدیث 16)

و نیز حدس زده می‎شود که طلب رضایت پیامبر(ص) یک عمل اخلاقی، عاطفی از طرف ایشان بوده؛ اگرچه واجب نبوده است.

ناوبری کتاب