صفحه ۲۵۴

یوسف فرمود به شما می‎گویم: امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد بود، خداوند نیز شما را می‎بخشد؛ چرا که او ارحم الراحمین است، شما آزادید.

و از طریق شیعه آنچه را که شیخ روایت نموده از صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر روایت شده که گویند: پیش حضرت از کوفه سؤال شد، تا اینکه حضرت (علی بن موسی الرضا(ع" چنین فرمود: همانا اهل طائف وقتی اسلام آوردند بر آنان زکات را یک دهم و یک بیستم قرار دادند. و همانا رسول خدا(ص) با جنگ داخل مکه شد در حالی که اهل آن اسیر در دست حضرت بودند، آنگاه حضرت آنان را آزاد نمود و فرمود: بروید، شما آزادید.

شافعی دلیل اقامه کرده به آنچه که عبدالله بن عباس روایت نموده و گفته: وقتی رسول خدا(ص) به مرالظهران فرود آمد من نزد خود گفتم: به خدا قسم اگر رسول خدا(ص) قبل از اینکه آنان بیایند و از او درخواست امان کنند با جنگ داخل شود هرآینه قریش نابود خواهد شد..."مبسوط 33/2

خبر صفوان و احمد بن ابی نصر را صاحب وسائل در جهاد وسائل روایت کرده، رجوع نمائید.منتهی 937/2

دلالت روایت روشن است گرچه سند به واسطه علی بن احمد بن اشیم خدشه دار است، و بحث در آن خواهد آمد، و مرحوم مجلسی آن را صحیح دانسته است.وسائل ‏120/11، باب 72 من ابواب جهاد عدو...حدیث 1

4- در مغازی واقدی آمده است:

"صفوان بن امیه و عکرمة بن ابی جهل و سهیل بن عمرو مردم را به جنگ با

ناوبری کتاب