صفحه ۲۵۲

تقسیم نشدن غنائم مکه و جنگ حنین

پیامبر(ص) غنائم مکه و حنین را بین جنگجویان تقسیم نکرد، با آنکه به وسیله جنگ فتح شده بودند؛ و آنچه که در صحیحه زراره از نقل عمل رسول خدا(ص) قبلا گذشت شاید اشاره است به آنچه که حضرت در فتح مکه و هوازن انجام داد، چون این دو با جنگ فتح شدند، ولی حضرت چیزی از غنائم را بین جنگجویان تقسیم نکرد:

1- شیخ طوسی در کتاب سیر خلاف (مسأله 123) گوید:

"مکه با جنگ و به وسیله شمشیر فتح شد، اوزاعی و ابوحنیفه و اصحابش و مالک قائل به همین مطلب اند، و شافعی گوید: مکه با صلح فتح شد، و مجاهد هم همین را گفته، دلیل ما اجماع علماء شیعه و روایات آنان است. و روایت شده وقتی که پیامبر(ص) داخل مکه شد به کعبه تکیه داد سپس فرمود: هر کس سلاحش را بیندازد در امان است، و هر کس درب خانه اش را ببندد در امان است. پس به آنان امنیت داد بعد از اینکه بر آنان پیروز شد، در حالی که اگر با صلح داخل مکه شده بود دیگر احتیاجی به دادن امان نبود، و نیز آیه شریفه: انا فتحنا لک فتحا مبینا - ما برای تو فتح آشکار و نمایانی قرار دادیم، و بی تردید از این آیه فتح مکه اراده شده نه چیز دیگر، و فتح و پیروزی نامیده نمی شود مگر اینکه با شمشیر گرفته شود، و خداوند - متعال - می‎فرماید: اذا جاء نصرالله و الفتح - هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد؛ یعنی فتح مکه. و خداوند - متعال - در سوره فتح، آیه 24 می‎فرماید: و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکة من بعد ان اظفرکم علیهم - او کسی است که دست کفار را از شما در دل مکه بازداشت و دست شما را از آنها بعد از آنکه شما را بر آنها پیروز کرد. و این صریح در فتح مکه است.

و هر کسی تاریخ و روایات و چگونگی داخل شدن پیامبر(ص) به مکه را

ناوبری کتاب