صفحه ۲۴۲

3- در سیره ابن هشام آمده است:

"همانا رسول خدا(ص) فرمان جمع نمودن همه غنائمی را که در لشکر توسط جمعی از مردم جمع شده بود داد آنگاه مسلمانان در آن با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، کسانی که آن را جمع کرده بودند گفتند آن برای ماست، و کسانی که با دشمن قتال نموده و آنان را دنبال کرده بودند گفتند به خدا قسم اگر ما نبودیم شما به آن دست پیدا نمی کردید، ما بودیم که دشمن را مشغول نمودیم تا اینکه شما به غنائم رسیدید، و کسانی که از رسول خدا(ص) نگهبانی نموده بودند از جهت اینکه مبادا دشمن راهش را به طرف ایشان کج کند گفتند به خدا قسم شما به غنائم مستحق تر از ما نیستید، قسم به خدا که ما می‎توانستیم با دشمن قتال

ناوبری کتاب