صفحه ۲۳۹

جهت دوم: اختصاص غنایم به خدا و رسول (ص)

مطلب دیگر اینکه غنائم از آن خدا و رسول بوده و از انفال می‎باشد، و آیه انفال درباره آن نازل شده است:

1- مرحوم طبرسی در مجمع البیان در دنباله آیه انفال می‎گوید:

"ابن عباس گوید: همانا پیامبر(ص) روز بدر فرمود: هر کس از غنائم دشمن چیزی بیاورد برای او فلان مقدار خواهد بود، و هر کس اسیری بیاورد برای او فلان مقدار خواهد بود، پس جوانها شتافتند و پیران زیر پرچمها باقی ماندند، وقتی که جنگ سپری شد جوانها از پیامبر(ص) غنیمت طلب نمودند، پیران گفتند ما پشتیبان شما بودیم، اگر بر شما شکستی وارد می‎شد به طرف ما برمی گشتید. و بین ابی یسر بن عمرو انصاری برادر بنی سلمه و سعد بن معاذ سخنانی رد و بدل شد، آن وقت خداوند - متعال - غنائم را از آنان گرفت و آن را برای رسولش قرار داد که هر کار بخواهد با آن بکند، پیامبر(ص) هم بین آنان به تساوی تقسیم نمود. و عبادة بن صامت گوید: ما در غنیمت با هم اختلاف کردیم به طوری که در رابطه با آن اخلاقمان بد شد، پس خداوند آن را از دست ما گرفت و برای

ناوبری کتاب