صفحه ۲۳۳

جهت اول: معنای غنیمت و فرق بین غنیمت و فئ

1- راغب در مفردات گوید:

"غنم همان غنم معروف یعنی گوسفند است؛ خداوند - متعال - می‎فرماید: ومن البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما - و از گاو و گوسفند پیه و چربی آن را بر آنان حرام کردیم؛ و غنم: به دست آوردن و غلبه پیدا کردن بر گوسفند است، سپس استعمال شده در هر چه که بر آن غلبه پیدا شود، چه از دشمن به دست آید و چه غیر آن، خداوند - متعال - می‎فرماید: واعلموا انما غنمتم من شئ - بدانید هر گونه غنیمتی که نصیب شما می‎شود. و آیه: فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا - از آنچه به غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید."کتاب خمس و انفال حضرت استاد توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به چاپ رسیده است؛ کتاب زکات معظم له نیز در چهار مجلد توسط نشر تفکر به زیور طبع آراسته گردیده است. (مقرر)

در اول بحث خمس درباره معنای غنیمت و نقل برخی از کلمات پیرامون آن سخن گفته شد، رجوع نمائید.مفردات راغب 378/

2- در مجمع البیان دنبال آیه خمس آمده است:

"غنیمت آن است که از اموال کفاری که با اسلام سر ستیز دارند به وسیله

ناوبری کتاب