صفحه ۲۱۷

خانواده اش کاری است عاقلانه و متداول بین مردم که روح اجتماع آن را می‎پذیرد و احترام فرزندان و خویشاوندان پیامبر(ص) احترام پیامبر(ص) محسوب می‎شود، پس چه مانعی دارد که چون اینان از شاخه درخت نبوتند احتیاجات آنان از اموال حکومت اسلامی برطرف شود؟

ناوبری کتاب