صفحه ۲۰۷

هشتم: روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) که درباره این آیه شریفه: "واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی" حضرت فرمود: "ذی القربی خویشان رسول خدا(ص) هستند و خمس برای خدا و برای رسول و برای ماست."قوله (ع) فی آخر مرسلة حماد الطویلة فی مقام التعلیل لعدم الزکاة فی مال الخمس: و لیس فی مال الخمس زکاة ؛ لان فقراء الناس...؛ و لذلک لم یکن علی مال النبی (ص) و الوالی زکاة . (وسائل ‏359/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 8)

روایت نهم: صحیحه بزنطی از امام رضا(ع) گوید: از حضرت سؤال شد درباره آیه شریفه: "واعلموا انما غنمتم" به حضرت عرض شد: آنچه برای خداست برای چه کسی می‎باشد؟ حضرت فرمود: "برای رسول خدا(ص) است و آنچه برای رسول خدا(ص) است برای امام است، به حضرت عرض شد: به نظر شما اگر صنفی از اصناف بیشتر باشند و صنفی کمتر چه باید کرد؟ حضرت فرمود: آن به اختیار امام است، آیا ندیدید رسول خدا(ص) چگونه عمل می‎کرد؟ آیا چنان نبود که بنابر آنچه تشخیص می‎داد اعطاء می‎کرد؟ امام هم چنین می‎کند."خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) فی قول الله - عزوجل - واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی، قال: هم قرابة رسول الله (ص)، و الخمس لله و للرسول و لنا. (وسائل ‏357/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 5)

صحیحه صراحت دارد در اینکه همه مال به امام برمی گردد و اوست که بنابر آنچه تشخیص می‎دهد قسمت می‎کند، و تقسیم به شش یا پنج واجب نیست.

روایت دهم: روایت ابن سنان گوید: امام صادق (ع) فرمود: "هر کس غنیمت ببرد یا کاسبی کند، از آنچه به دست آورده خمس آن برای حضرت فاطمه (س) و برای

ناوبری کتاب