صفحه ۲۰۶

چیست ؟ و من نمی دانستم چه جواب آنها را بدهم، حضرت فرمودند: "بر آنان واجب است که خمس اموالشان را بپردازند." عرض کردم: در چه چیز باید خمس بپردازند؟ حضرت فرمودند: در متاعها و صنایعشان."فی روایة ابن شجاع نیشابوری قوله (امام هادی (ع": لی الخمس مما یفضل من مؤونته. (وسائل ‏348/6، باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 2)

از این صحیحه استفاده می‎شود که همه خمس حق امام است، ابوعلی بن راشد اهل بغداد است و مورد اعتماد بوده و وکیل امام هادی (ع) می‎باشد.صحیحة ابی علی بن راشد، قلت له: أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقک، فاعلمت موالیک بذلک، فقال لی بعضهم: و ای شئ حقه ؟ فلم ادر ما اجیبه فقال: یجیب علیهم الخمس. فقلت: ففی ای شئ؟ فقال: فی امتعتهم و صنائعهم. الحدیث. (وسائل ‏348/6، باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 3)

روایت ششم: سخن امام رضا(ع) در تفسیر آیه خمس که فرمودند: "خمس برای خدا و رسول است و برای ماست."تنقیح المقال ‏27/3، من فصل الکنی.

حضرت همه خمس را برای خودشان قرار داده است.

روایت هفتم: در آخر مرسله حماد در مقام علت آوردن برای نبودن زکات در مال خمس حضرت موسی بن جعفر(ع) می‎فرماید: "و در مال خمس زکات نیست، چون فقیران مردم...و به همین جهت بر مال پیامبر(ص) و والی زکات نمی باشد."قول الرضا(ع) فی تفسیر آیة الخمس: الخمس لله والرسول، و هولنا. (وسائل ‏361/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 18)

پس حضرت همه خمس را برای پیامبر(ص) و والی قرار داده با اینکه خود این مرسله متعرض قسمت نمودن خمس به شش سهم شده است، پس لازم است برای این تقسیم وجهی بیان شود چنانکه بیان آن خواهد آمد.

ناوبری کتاب