صفحه ۱۷

پویایی فقه شیعه در زمان حاکمیت و غیر حاکمیت

در زمینه مسائل حکومتی فقه شیعه روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده و پرسشهایی که شیعیان در دوران حضور از آن بزرگواران داشته اند، همه بیانگر مشکل عمده ای است که جامعه اسلامی در آن زمان با آن روبرو بوده؛ و پاسخهای پیشوایان بزرگوار ما به این مشکلات، هر یک مبنایی برای پاسخگویی به بسیاری از مشکلات در زمانهای مختلف می‎تواند باشد.

پرسشهائی که آن زمان مطرح می‎شده از این قبیل بوده است:

آیا چنین حکومتهایی که به نام اسلام و خلافت اسلامی تشکیل شده، حکومتهای شرعی هستند و با آنان باید معامله حکومت مشروع نمود یا خیر؟

آیا خمس و زکات و دیگر وجوه مالی حکومت اسلامی را باید به آنان پرداخت کرد یا نه، و اگر آنان با تکیه بر قدرت حکومت آن را دریافت کردند مجزی است یا خیر؟

آیا شیعیان می‎توانند مرافعات و اختلافات خود را نزد قضات آنان ببرند، یا باید در محاکم خود نزد قاضی مورد رضایت طرفین حل و فصل نمایند؟

آیا در زیر پرچم آنان می‎توان برای فتح سرزمینهای جدید در جهاد ابتدائی شرکت کرد یا نه ؟

آیا حضور در نماز جمعه آنان - با توجه به اینکه نماز جمعه یک نماز سیاسی عبادی است - واجب است یا حرام ؟

و...

بر این پایه است که در روایات و فقه شیعه به دو دسته روایات و فتاوا برخورد می‎کنیم:

الف: روایات و فتاوای ناظر به زمان بسط ید و باز بودن دست حاکمیت به حق اسلام؛ مانند عصر حکومت پیامبراکرم (ص)، دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) و یا حکومت افراد صالح عادل و جامع الشرایط در زمان غیبت.

ناوبری کتاب