صفحه ۱۶۶

فرموده باشد که عام است ]. و در سند روایت ضعفی است که بر اهل فن پوشیده نیست.

6- در روایت احمد بن محمد بن عیسی، از یزید است که گوید: به حضرت (امام موسی بن جعفر(ع" نوشتم: فدایت شوم مرا آگاه کن که فائده چیست و اندازه آن چه مقدار است ؟ - خداوند شما را باقی بدارد - با بیان نظر خود بر من منت گذارید تا اینکه مرتکب حرامی نگردم که نماز و روزه ام باطل باشد، حضرت نوشتند:

"فائده بهره ای است که از سود تجارت به دست آورده ای و در کشاورزی بعد از کسر نمودن خسارت آن تحصیل نموده ای یا جایزه ای که برده ای."فی خبر عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (ع): علی کل امرء غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمة (س) و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس. الحدیث. (وسائل ‏351/6، باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 8) در سند روایت به قرینه نقل احمد بن محمد بن عیسی گمان می‎رود یزید همان یزید بن اسحاق باشد که اهل رجال او را توثیق کرده اند.

7- در روایت علی بن حسین بن عبد ربه است که گوید: امام رضا(ع) برای پدرم هدیه ای فرستاد، پدرم به حضرت نوشت: آیا در آنچه که به عنوان هدیه برایم فرستادی خمس هست ؟ حضرت به او نوشتند: "در آنچه که صاحب خمس به عنوان هدیه فرستاده خمسی بر تو نیست."فی خبر احمد بن محمد بن عیسی، عن یزید قال: کتبت: جعلت لک الفداء تعلمنی ما الفائدة و ما حدها؟ رایک - ابقاک الله - ان تمن علی ببیان ذلک لا اکون مقیما علی حرام لاصلاة لی و لا صوم، فکتب: الفائدة مما یفید الیک فی تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزة . (وسائل ‏350/6، باب 11 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 7)

از این روایت استفاده می‎شود که در هدیه طبعا خمس می‎باشد (منتها امام (ع) چون خود صاحب خمس است دیگر مال او خمس بردار نیست).

8- در تحف العقول از امام رضا(ع) روایت شده در نوشته ای که حضرت برای

ناوبری کتاب