صفحه ۱۵۱

پس متیقن از روایت، خصوص کنیزان و مملوکان به غنیمت گرفته شده ای است که با خریدن یا به میراث یا مانند آن به او منتقل شده است.

3- در روایاتی که در مورد ازدواجها وارد شده است روایت محمد بن مسلم از یکی از آن دو (امام باقر(ع) یا امام صادق (ع" است که حضرت فرمود:

"همانا شدیدترین چیز برای مردم در قیامت این است که صاحب خمس بایستد و بگوید: پروردگارا خمس من ! ولی ما آن را برای شیعیان حلال قرار دادیم تا ولادت آنان پاک و فرزندان آنان حلال زاده باشند."خبر محمد بن مسلم عن احدهما(ع) قال: ان اشد ما فیه الناس یوم القیامة ان یقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب خمسی، و قد طیبنا ذلک لشیعتنا؛ لتطیب ولادتهم و لتزکوا اولادهم. (وسائل ‏380/6، باب 4 من ابواب الانفال...، حدیث 5)

و احتمالا روایت مرسله عیاشی که دلالت بر تحلیل دارد جزئی از همین روایت باشد، پس قهرا باید اطلاق آن حمل بر مورد کنیزها بشود.(وسائل ‏386/6، باب 4 انفال...، حدیث 22).

4- روایت حارث بن مغیره نصری، از امام صادق (ع) که گوید: به حضرت عرض کردم: همانا برای ما اموالی از حاصل زمینها و تجارتها و مانند آن هست، و دانستم که برای شما در این اموال حقی است، حضرت فرمود: "ما آن را برای شیعیان حلال نکردیم مگر به خاطر پاک شدن ولادت آنان، و هر کس که متابعت از پدرانم نمود آنچه که از حق ما در دست اوست بر او حلال می‎باشد، پس حاضرین به غائبین این را ابلاغ نمایند."خبر حارث بن مغیرة النصری، عن ابی عبدالله (ع)قال: قلت له: ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لک فیها حقا، قال: فلم احللنا اذا لشیعتنا الالتطیب ولادتهم و کل من والی آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب. (وسائل ‏381/6، باب 4 من ابواب الانفال...حدیث 9)

ناوبری کتاب