صفحه ۱۳۹

محمد بن علی بن شجاع در سند روایت مجهول است).

6- در صحیحه یا حسنه ریان بن صلت آمده است که گوید: به امام عسکری (ع) نوشتم: ای مولای من چه چیزی بر من واجب است در حاصل زمینی که در آن آسیاب دارم و در پولی که از فروش ماهی و نی ضخیم و نی معمولی که از محصولات این قطعه زمین می‎باشد به دست می‎آورم ؟ حضرت نوشتند:

"در اینها بر تو خمس واجب است اگر خدای - متعال - (ان شاءالله) بخواهد".فی صحیحة ریان بن الصلت او حسنته، قال: کتبت الی ابی محمد(ع): ما الذی یجب علی یا مولای فی غلة رحی ارض فی قطیعة لی و فی ثمن سمک و بردی و قصب ابیعه من اجمة هذه القطیعة ؟ فکتب (ع): یجب علیک فیه الخمس ان شاء الله - تعالی - (وسائل ‏351/6، باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 9)

7- ابی بصیر به نقل از امام صادق (ع) گوید: به حضرت نوشتم درباره شخصی که مولا و پناه آورنده به او برای او هدیه ای می‎آورد که قیمت آن به دو هزار درهم یا مقداری کمتر و یا بیشتر می‎رسد، آیا در این هدیه بر عهده شخص خمس واجب است ؟ حضرت نوشتند: "در آن خمس است."

و سؤال نمود درباره شخصی که در خانه اش باغی است که در آن میوه می‎باشد و اهل و عیال او از آن میوه می‎خورند و مقداری از آن را هم به صد یا پنجاه درهم می‎فروشد، آیا بر او خمس است ؟ حضرت نوشتند:

"آن مقدار که خورده می‎شود خیر، اما مقداری که فروخته می‎شود آری، مثل دیگر باغها."فی خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال: کتبت الیه فی الرجل یهدی الیه مولاه و المنقطع الیه هدیة تبلغ الفی درهم او اقل او اکثر، هل علیه فیها الخمس ؟ فکتب (ع): الخمس فی ذلک . و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال انما یبیع منه الشئ بماة درهم او خمسین درهما، هل علیه الخمس ؟ فکتب (ع): اما ما أکل فلا، و اما البیع فنعم هو کسائر الضیاع. (وسائل ‏351/6، باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 10) (البته این روایت به خاطر وجود احمد بن هلال در سند آن خالی از ضعف نیست).

ناوبری کتاب