صفحه ۱۳۵

دلیل ما آیه شریفه: و اعلموا انما غنمتم...است."منتهی ‏548/1، و آیه: انفال (8)41/

علامه در تذکره نیز مثل همین سخن را بیان نموده است؛ رجوع نمائید.تذکره 253/1

و غیر اینها از دیگر کلمات علماء که می‎توانید جهت اطلاع به کتاب خمس ما رجوع نمائید.کتاب خمس 145/ و بعد از آن.

[روایات مسأله ]

اما روایات در این مسأله زیاد است که صاحب وسائل در باب هشتم از چیزهایی که خمس در آنها واجب است ذکر نموده و ما بعضی از آنها را در اینجا بیان می‎کنیم:

1- موثقه سماعه گوید از امام موسی بن جعفر(ع) درباره خمس سؤال کردم حضرت فرمود: "در هر آنچه که مردم بهره به دست آورده اند از کم یا زیاد خمس می‎باشد."موثقة سماعة قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الخمس، فقال: فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. (وسائل ‏350/6، باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 6)

2- در صحیحه طولانی علی بن مهزیار است که راوی گوید: امام جواد(ع) به علی بن مهزیار نوشت: "اما غنیمتها و بهره ها خمس آنها در هر سال بر شیعیان واجب است، خداوند - متعال - می‎فرماید: واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه - بدانید هر گونه غنیمتی که نصیب شما می‎شود یک پنجم آن از آن خداست. پس غنیمتها و بهره ها - خدا رحمتت کند - آن غنیمتی است که انسان بر آن دست پیدا کند و فایده ای است که انسان به دست می‎آورد، و جایزه ای است که دارای قدر و منزلت است و انسانی برای انسان دیگر می‎آورد، و میراثی است که از غیر پدر و پسر از راه بی گمان به کسی رسد، و مثل اموال دشمنی که ریشه کن گردیده و اموال او

ناوبری کتاب