صفحه ۱۲۲

4- صحیحه دیگری است از محمد بن مسلم که گوید:

"از امام باقر(ع) درباره ملاحه (معدن نمک) سؤال نمودم، حضرت پرسید ملاحه چیست ؟ عرض کردم: زمین شوره زاری است که آب در آن جمع می‎شود و تبدیل به نمک می‎گردد، حضرت فرمود: این معدن است و در آن خمس است، عرض کردم گوگرد و نفت هم از زمین بیرون آورده می‎شود؟ حضرت فرمود: اینها و امثال آن خمس در آن است."صحیحة محمد بن مسلم الاخری، قال: سألت اباجعفر(ع) عن الملاحة، فقال: و ما الملاحة ؟ فقلت: ارض سبخة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر ملحا، فقال: هذا المعدن فیه الخمس. فقلت: و الکبریت و النفط یخرج من الارض ؟ قال: فقال: هذا و اشباهه فیه الخمس. (وسائل ‏343/6، باب 3 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 4)

و روایات دیگر در این زمینه که برای اطلاع بیشتر به وسائل باب سوم از چیزهایی که در آن خمس واجب است مراجعه شود.

[نظریه فقهای سنت درباره معادن ]

در این مسأله بعضی از فقهای اهل سنت نیز با ما موافق اند: در زکات خلاف قدماء کتاب خمس را مستقل ذکر نمی کردند، مثلا در کافی روایات خمس را در بحث امامت ذکر کرده، که این نشان می‎دهد خمس از شؤون امامت و در اختیار امام به حق است. (الف - م، جلسه 312 درس) (مسأله 137) آمده است:

"در همه معادن خمس واجب است، معادن همچون طلا و نقره و آهن و روی و مس و سرب و مانند آن، آنها که چکش خور و چاپ بردارند و آنها که چکش خور نیستند مثل یاقوت و زبرجد و فیروزه و مانند آن، و همچنین قیر و مومیا و نمک و شیشه و معادن دیگری از این قبیل.

ناوبری کتاب