صفحه ۱۱۸

"ابن اسحاق گوید: نصیبهای اموال خیبر بر شق و نطاة و کتیبة (نام قلعه های خیبر) بود، شق و نطاة نصیب مسلمین شد، و کتیبة هم خمس خدا و سهم پیامبر(ص) و سهم ذوی القربی و یتیمان و مسکینان شد و از عوائد آنها چیزی هم نصیب زنان پیامبر(ص) و مردانی که جهت صلح بین پیامبر(ص) و اهل فدک رفت و آمد می‎کردند شد...ابن شهاب مرا خبر داد به اینکه رسول خدا(ص) خیبر را بعد از جنگ کردن و چیره شدن بر آن فتح نمود و خیبر از چیزهایی بود که خداوند - عزوجل - آن را به پیامبر(ص) برگرداند، و رسول خدا(ص) هم آن را پنج قسمت نمود و یک سهم را به عنوان خمس و مابقی را بین مسلمین تقسیم نمود."سیره ابن هشام ‏363/3 و 371

طبری نیز صدر حدیث را روایت نموده،تاریخ طبری ‏1588/3 (چاپ لیدن). ابوعبید هم خبر ابن شهاب را روایت کرده است.الاموال 70/

ولکن ممکن است گفته شود: از آنچه که بیان شد چنین استفاده می‎شود که رسول خدا(ص) خود زمینهای خیبر را هم تقسیم نمود، نه فقط درآمد آن را، پس بنابر فرض صحت روایت شاید پنج قسمت نمودن (تخمیس) به عنوان یک حکم همیشگی نبوده بلکه ثبوت آن مربوط به همان زمان بوده که می‎خواستند تقسیم نمایند؛ زیرا قبلا این مطلب را شناختید که تخمیس زمینهای عراق و مانند آن در تاریخ شناخته نشده است، و شاید در اول امر بناء حکم شرع بر تقسیم زمینها یا مخیر بودن امام بین تقسیم آن و وقف برای مسلمین بوده است و سپس این حکم نسخ گردیده، بنابر آنچه که روایت و بناء عملی بر آن شهادت می‎دهد - که تقسیمی انجام نمی شده - چنانکه خواهد آمد.

ابوعبید گوید:

ناوبری کتاب