صفحه ۱۱۶

شاهد بر این مطلب سخن امام موسی بن جعفر(ع) در مرسله حماد است، آنجا که حضرت می‎فرماید:

"در مال خمس زکات نیست؛ زیرا رزق فقراء در اموال مردم قرار داده شده است...و به همین دلیل است که بر مال پیامبر(ص) و والی زکات نمی باشد."فی مرسلة الحماد عن العبد الصالح (ع): "لیس فی مال الخمس زکاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم فی اموال الناس...؛ و لذلک لم یکن علی مال النبی (ص) و الوالی زکاة". (وسائل ‏359/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 8) و نیز ممکن است حمل بر همین سخن شود آنچه را که ابوبصیر از امام صادق (ع)

ناوبری کتاب