صفحه ۱۱۱

شیخ طوسی در کتاب فئ از خلاف (مسأله 18) گوید:

"آنچه که قابل نقل و انتقال نیست از خانه ها و باغها و زمینها به عقیده ما شیعه در آن خمس هست، که خمس آن برای اهلش می‎باشد و مابقی آن برای همه مسلمین است چه آنها که در قتال حضور داشته اند و چه آنها که حضور نداشته اند، آنگاه درآمد آن در مصالح مسلمین مصرف می‎شود؛ شافعی معتقد است آنچه که قابل نقل و انتقال نیست حکمش مثل چیزهایی است که قابل نقل و انتقال است، خمس آن برای اهل خمس است و ما بقی برای جنگجویانی است که غنیمت گرفته اند، و ابن زبیر هم همین را قائل است..."خلاف 333/2

شیخ طوسی در نهایه و مبسوط نیز فتوا به همین داده است، رجوع شود.نهایه 198/؛ مبسوط ‏235/1 و 236 برای خمس در زمینها به عموم آیه خمس و عموم روایت ابی بصیر که قبلا گذشت استدلال شده.وسائل ‏339/6، باب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث 5

صاحب حدائق با مسأله خمس در زمینها مخالفت نموده که حاصل بیان ایشان این است:

"آنچه که از کتب و روایات در پیش من بود تتبع نمودم، به چیزی که بر دخول زمین و مانند آن در عنوان غنیمتی که خمس به آن تعلق گرفته است دلالت کند برنخوردم."حدائق ‏325/12

سپس سه دسته از روایات را ذکر نموده و خواسته است از آنها این نتیجه را بگیرد که در اراضی (زمینها) خمس نیست:

"اول: روایاتی که در زمینه تقسیم غنیمت وارد شده است، مثل صحیحه ربعی،

ناوبری کتاب