صفحه ۱۱۰

2- خبر ابی بصیر از امام باقر(ع) که حضرت فرمود: "هر چیزی که بر آن جنگ شده و این جنگ برای شهادت "لا اله الاالله و محمد رسول الله (ص)" بوده یک پنجم آن برای ماست..."خبر ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: کل شئ قوتل علیه علی شهادة ان لا اله الاالله و ان محمدا رسول الله (ص) فان لنا خمسه...(وسائل ‏339/6، باب 2 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 5)

3- مرسله حماد بن عیسی به نقل از بعض اصحاب ما، از بنده صالح خدا (امام موسی بن جعفر(ع" روایت نموده که آن حضرت فرمود: "خمس از پنج چیز گرفته می‎شود: از غنائم، از غواصی در دریا، از گنجها، از معادن و از معدن نمک ."مرسله حماد الطویلة عن بعض اصحابنا، عن العبد الصالح (ع) قال: الخمس من خمسة اشیاء: من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و الملاحة . (وسائل ‏339/6، باب 2 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 4)

و غیر اینها از دیگر روایات که از آن جمله است صحیحه ربعی که می‎آید.وسائل ‏356/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 3 به طور کلی ثبوت خمس اجمالا در غنائم جنگ بدون اشکال بوده و فرقی هم بین کم و زیاد آن نمی باشد و نصاب هم در آن معتبر نگردیده است.

ظاهر فتوای مشهور این است که خمس ثابت است حتی در آن زمینهائی که به عقیده شیعه بین غانمین تقسیم نمی شود بلکه برای مسلمین باقی می‎ماند، قبلا عبارت محقق در کتاب خمس شرایع را نیز ملاحظه فرمودید، ایشان در جهاد شرایع می‎گوید:

"اما آنچه قابل انتقال نیست برای تمامی مسلمین بوده و در آن خمس می‎باشد و امام مخیر است بین اینکه خمس آن را برای صاحبانش جدا نماید و بین اینکه آن را باقی گذارد و از بالا رفتن آن - درآمد یا ارتفاع قیمت - خمس را بیرون نماید."شرایع ‏322/1 (= چاپ دیگر245/)

ناوبری کتاب