صفحه ۱۰۹

البته تفصیل بحث خمس باید از کتب فقهی طلب شود، در گذشته از ما نیز کتابی در خمس و انفال به چاپ رسیده و در اینجا ما به اختصار این هفت موضوع را مورد بحث قرار می‎دهیم.

موارد وجوب خمس

1- غنائم جنگ:

کتاب و سنت و اجماع مسلمین بر ثبوت خمس در غنائم جنگ به طور اجمال دلالت دارد. بحث از آیه شریفه که اجمالا گذشت.

اما روایات: 1- در صحیحه عبدالله بن سنان که قبلا مطرح شد آمده است که گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"خمس نیست مگر در غنائم فقط."صحیحه عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: لیس الخمس الافی الغنائم خاصة . (وسائل ‏338/6، باب 2 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 1)

که متقین از غنائم، غنائم جنگ می‎باشد.

ناوبری کتاب