صفحه ۱۰۳

ظاهر این حدیث تقسیم شدن همه اموال به دست آمده از جنگ بدر است. و از ابن عباس و ابن زبیر و زید بن ثابت روایت شده که سوره انفال در مدینه نازل شده است.الدر المنثور 158/3 [پس با نزول آن در روز جنگ بدر سازگار نیست.]

عبادة بن صامت نیز در درالمنثور گوید:

"می پذیریم که انفال برای خدا و رسول است ولی پیامبر(ص) در اموال اهل بدر خمس قرار نداد و بعد از آن آیه: "واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه" نازل شد، آنگاه رسول خدا(ص) بعد از بدر از مسلمین خواست که از هر غنیمتی خمس آن را بدهند."الدر المنثور 187/3

ابی عبید چنین گوید:

"رسول خدا(ص) از غنائم جنگ بدر خمس نگرفت."تفسیر قرطبی 9/8

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است:

"رسول خدا(ص) از غنائم جنگ بدر خمس نگرفت بلکه آن را بین اصحابش تقسیم نمود، ولی بعد از بدر خمس گرفت."تفسیر علی بن ابراهیم (قمی) ‏235/1، فی تفسیر سورة الانفال.

از تمام اینها استفاده می‎شود که غنائم جنگ بدر مورد آیه خمس واقع نشده است. بر این مطلب چند اشکال وارد است:

اولا: از ظاهر آیه خمس برمی آید که این آیه در جریان جنگ بدر و حادثه آن روز نازل شده؛ زیرا مراد از یوم الفرقان (روز جدائی حق از باطل) و یوم التقی الجمعان (روز درگیری دو گروه باایمان و بی ایمان) چنانکه در روایات وارد شده روز بدر می‎باشد، مگر اینکه گفته شود: این سخن خداوند که می‎فرماید: "و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان" اشاره است به نزول آیه انفال نه آیه خمس.

ناوبری کتاب