صفحه ۱۰۰

از انسانی برای انسانی دیگر، و میراثی که انسان گمان آن را نداشته است..."فی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة، عن ابی جعفر الثانی (ع): فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام، قال الله - تعالی -: "واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه" فالغنائم و الفوائد - یرحمک الله - فهی الغنیمة یغنهما المرء و الفایدة یفیدها و الجایزة من الانسان للانسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب... (وسائل ‏350/6، باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 5)

3- در روایت حکیم مؤذن بنی عیس، به نقل از امام صادق (ع) آمده است که می‎گوید:

"به حضرت عرض کردم: منظور از "واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول" چیست ؟ حضرت فرمود: به خدا قسم آن همان فایده روز به روز است الا اینکه پدرم خمس را بر شیعیان حلال نمود تا پاک گردند."فی روایة حکیم مؤذن بنی عیس، عن ابی عبدالله (ع) قال: قلت له: "واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول"؟ قال: هی والله الافادة یوما بیوم الاان ابی جعل شیعتنا من ذلک فی حل لیزکوا. (وسائل ‏381/6، باب 4 من ابواب انفال و ما یختص بالامام، حدیث 8)

4- در باب غنائم و خمس از کتاب فقه الرضا آمده است:

"خداوند - متعال - می‎فرماید: "واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی..." و هر آنچه که مردم فایده می‎برند غنیمت است، و فرقی هم نیست بین گنجها و معادن و غواصی در دریا و مال فئ که در آن اختلاف نباشد، و همان است که گفته شده در آن رخصت داده شده است (در مثل جنگ جمل در فئ آن اختلاف شده) و سود تجارت و غله بسیار برآمده و سایر فواید از کسبها و صناعتها و میراثها و غیر آن، چه اینکه تمام اینها غنیمت بوده و فایده ای است از رزق خدا، روایت شده که خمس بر خیاط از سوزن زدن اوست و بر پیشه ور از شغل اوست، پس هر کس که از این راهها مالی را به غنیمت

ناوبری کتاب