صفحه ۸۶

حضرت (ع) درباره احتکار پرسش شده، حضرت فرمود:

"احتکار آن است که طعامی را خریداری نمائی که در شهر غیر از آن وجود ندارد؛ و آن را احتکار نمائی، ولی اگر در شهر طعام یا متاع دیگر [یا فروشنده دیگری، طبق نقل کافی ] وجود داشته باشد مانعی ندارد که متاع خود را برای فروش به قیمت مناسبتر نگهداری نمائی."انما الحکرة ان تشتری طعاما لیس فی المصر غیره فتحتکره. فان کان فی المصر طعام او متاع (او بیاع - کا) غیره فلابأس ان تلتمس بسلعتک الفضل. (وسائل ‏315/12، ابواب آداب تجارت، باب 28، حدیث 1)

نظیر همین روایت را مرحوم کلینی در کافی آورده است و در آن اضافه دارد: "و گفت: از آن حضرت (ع) از کشمش پرسش کردم، فرمود: اگر فروشنده دیگری آن را داشته باشد اشکالی ندارد که آن را نگهداری نمائی."

این روایت را شیخ الطائفه نیز با همین قسمت اضافی نقل کرده است.وسائل ‏315/12، ابواب آداب تجارت، باب 28، حدیث 2؛ و کافی ‏165/5، کتاب المعیشة، باب الحکرة، حدیث 3

سند این روایت صحیحه است و تردیدی در آن نیست. و به نظر می‎رسد که این روایت با روایت صحیحه پیشین یکی است که با کمی تقدیم و تأخیر نقل به معنی شده است. چنانچه یکی بودن راوی و مروی عنه [ امامی که این روایت از وی نقل شده ] و مضمون، گواه بر همین معنی است.نقل به معنی در روایات بسیار شایع بوده است. یک وقت ما در حوزه ممتحن بودیم، به برخی از شاگردان آیة الله بروجردی مثلا می‎گفتیم: خلاصه درس روز چهارشنبه ایشان را بنویسید، هر کس به یک شکل می‎نوشت که کاملا با هم تفاوت داشت. (الف - م، جلسه 179 درس)

5- در مستدرک از دعائم الاسلام از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"احتکار آن است که طعامی را که در شهر غیر از آن یافت نمی شود خریداری

ناوبری کتاب