جلد پنجم

( بسم الله الرحمن الرحیم)

مبانی فقهی حکومت اسلامی (جلد پنجم)

احتکار، سیاست خارجی
حضرت آیت الله العظمی منتظری
(دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة)
قوای نظامی و اخلاق کارگزاران حکومت اسلامی
ترجمه و تقریر: محمود صلواتی

ناوبری کتاب