صفحه ۷۲

25- باز در آن کتاب آمده است:

"ای مردم مراقب باشید! احتکار نکنید، بازارگرمی ننمائید و با فروشندگان پیش از آمدن جنس در بازار بند و بست نکنید."ایها الناس، احفظوا: لا تحتکروا و لاتناجشوا و لاتلقوا السلعة ... (کنزالعمال ‏178/4، کتاب بیوع، باب 2، حدیث 10056)

26- باز در آن کتاب از ابن مسعود آمده است:

"در روز قیامت محتکر برانگیخته می‎شود در حالی که بین دیدگانش نوشته است: ای کافر، جایگاه خویش را از آتش آماده ساز."ویقوم المحتکر مکتوب بین عینیه: یا کافر، تبواء مقعدک من النار. (کنزالعمال ‏65/16، کتاب مواعظ و حکم، باب 2، حدیث 43958)

ظهور این روایات بسیار، در حرمت آشکار است؛ و بلکه بیشتر آن دلالت بر حرمت مؤکد این عمل ناپسند دارد و تشکیک در این مسأله تشکیک در یک مسأله روشنی است.

گروه دوم: روایات منع احتکار به طور مطلق در خصوص طعام

1- شیخ الطایفه به سند خود از "اسماعیل بن ابی زیاد" از امام صادق (ع) و ایشان از پدر بزرگوارشان امام باقر(ع) نقل می‎کند که فرمود:

"جز فرد خطاکار کسی طعام را احتکار نمی کند."لایحتکر الطعام الاخاطئ. (وسائل ‏315/12، ابواب آداب تجارت، باب 27، حدیث 12)

اسماعیل بن ابی زیاد همان سکونی است و سند روایت ظاهرا بی اشکال است.

2- صدوق روایت نموده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"جز فرد خطاکار کسی طعام را احتکار نمی کند."لایحتکر الطعام الاخاطئ. (وسائل ‏314/12، ابواب آداب تجارت، باب 27، حدیث 8)

مضمون این روایت بدون لفظ "طعام" پیش از این از مسلم و ترمذی و ابن ماجه نقل شد، و اینکه صدوق روایت را به صورت جزم به رسول خدا(ص) نسبت داده دلالت بر این دارد که نزد ایشان این روایت صحیحه است. [گرچه به صورت مرسل نقل شده است.]

3- در مستدرک الوسائل از دعائم الاسلام، از پیامبرخدا(ص) روایت شده است که آن حضرت از احتکار نهی نمود و می‎فرمود:

ناوبری کتاب