صفحه ۶۸

9- باز در آن کتاب از آن حضرت (ع) آمده است:

"احتکار ناکامی و محرومیت می‎آورد."الاحتکار داعیة الحرمان. (غرر و درر ‏66/1، حدیث 255)

10- باز در آن کتاب از آن حضرت (ع) آمده است:

"احتکار خوی تبهکاران است."الاحتکار شیمة الفجار. (غرر و درر ‏160/1، حدیث 606)

11- باز در آن کتاب از آن حضرت (ع) آمده است:

"محتکر از نعمت خودش محروم است."المحتکر محروم من نعمته. (غرر و درر ‏127/1، حدیث 464)

12- باز در آن کتاب از آن حضرت (ع) آمده است:

"مقتدر باش و محتکر مباش."کن مقتدرا و لاتکن محتکرا. (غرر و درر ‏601/4، حدیث 7139)

13- باز در آن کتاب از آن حضرت (ع) آمده است:

"از خصلت های افراد بی تجربه است که انسانها را در سختی احتکار گرفتار می‎کنند."من طبایع الاغمار اتعاب النفوس فی الاحتکار. (غرر و درر ‏28/6، حدیث 9349)

14- در مستدرک الوسائل از آمدی از امیرالمؤمنین (ع) آمده است:

"محتکر بخیل برای کسی مال اندوزی می‎کند که از وی سپاسگزاری نمی کند، و بر کسی وارد می‎شود که عذرش را نمی پذیرد."المحتکر البخیل جامع لمن لا یشکره و قادم علی من لایعذره. (مستدرک الوسائل ‏468/2، ابواب آداب تجارت، باب 21، حدیث 10)

15- در صحیح مسلم به سند خویش از معمر [ ابن عبدالله ] آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"کسی که احتکار کند خطاکار است."من احتکر فهو خاطئ. (صحیح مسلم ‏1227/3، کتاب مساقات، باب تحریم احتکار در اقوات، حدیث 1605)

و در روایت دیگری از معمر از آن حضرت (ص) آمده است:

ناوبری کتاب