صفحه ۶۷

5- در کتاب دعائم الاسلام از امیرالمؤمنین (ع) منقول است که آن حضرت به رفاعه نوشت:

"احتکار را ممنوع کن، و هر که مخالفت نمود او را تعزیر نما، سپس با عرضه اجناس به مردم او را تنبیه کن."انه عن الحکرة، فمن رکب النهی فاوجعه ثم عاقبه باظهار ما احتکر. (دعائم الاسلام ‏36/2، کتاب البیوع، فصل 6، حدیث 80)

چنانچه نوشته اند رفاعه در آن زمان از سوی امیرالمؤمنین (ع) قاضی اهوازطبق نوشته کتاب "موارد السجن فی النصوص و الفتاوا" اهواز در آن زمان منطقه وسیعی بوده که اهواز کنونی جزئی از آن محسوب می‎شده است. (مقرر) بوده است.

6- باز در همان کتاب آمده است:

"محتکر گنهکار سرکش است."المحتکر آثم عاص. (دعائم الاسلام ‏35/2، کتاب البیوع، فصل 6، حدیث 77)

7- باز در آن کتاب از امام جعفرصادق (ع) آمده است:

"هر احتکاری که زیان به مردم رساند و قیمتها را افزایش دهد، خیری در آن نیست."وکل حکرة تضر بالناس و تغلی السعر علیهم فلا خیر فیها. (دعائم الاسلام ‏35/2، کتاب البیوع، فصل 6، حدیث 78)

8- در غرر و درر آمدی از امیرالمؤمنین (ع) آمده است:

"احتکار پستی است."الاحتکار رذیلة . (غرر و درر ‏39/1، حدیث 111)

ناوبری کتاب