صفحه ۵۶

علامه در مختلف می‎فرماید:

"علمای ما در احتکار اختلاف نظر دارند که آیا حرام است یا مکروه، صدوق در مقنع می‎فرماید: آن حرام است. نظر ابن براج و ظاهر کلام ابن ادریس نیز همین است. شیخ در مبسوط و مفید می‎فرمایند: مکروه است؛ و نظر ابوالصلاح در مکاسب کتاب کافی نیز همین است، ولی ایشان در فصل بیع به حرمت احتکار قائل شده اند.

و اقرب نزد من کراهت است. دلیل ما: اصل عدم تحریم و روایت حلبی است."مختلف 345/

در مفتاح الکرامة [که شرح قواعد است ] آمده:

"احتکار منهی عنه است اجماعا چنانچه در نهایة الاحکام منتهای علامه با غلطهای بسیار چاپ کرده اند ولی گویا نهایة الاحکام او هنوز چاپ نشده است؛ جواهر و مفتاح الکرامه از نهایة الاحکام زیاد مطلب نقل کرده اند، پیداست کتاب جامع و مفصلی بوده است؛ و اگر در دسترس است به چاپ برسد خوب است. (الف - م، جلسه 175 درس) به این معنی تصریح شده است. و مراد ایشان - به قرینه مابعد آن - چیزی اعم از کراهت است، و مصنف [علامه در قواعد] به حرمت احتکار حکم فرموده اند و این نظر ایشان موافق است با نظر مقنع و ظاهر کتاب من لایحضره الفقیه و هدایه صدوق - چنانچه به آن نسبت داده شده - و نیز استبصار و سرایر و تحریر و تذکره و دروس و جامع المقاصد و مسالک و روضه، و این نظر قوی است چنانچه در تنقیح و میسیه نیز قوی شناخته شده، و منقول از قاضی و حلبی در یکی از دو قول وی و منتهی نیز همین قول به حرمت است... ولی قول به کراهت نظریه برگزیده مقنعه و نهایه و مبسوط و مراسم و شرایع و نافع و ارشاد و مختلف و ایضاح النافع است. و نیز نظر دیگر از تقی [ابوالصلاح حلبی ] است که از وی نقل شده."مفتاح الکرامة، ج 4، کتاب متاجر 107/

ناوبری کتاب