صفحه ۴۶

بررسی قرار گیرد.چون که چند روز تعطیل است و آقایان فراغتی دارند، مطلبی را تذکر بدهم و آن اینکه: این چند روز که درس تعطیل است آقایان فکر نکنند که مطالعه و پیشرفت هم تعطیل است، من نوعا از تعطیلی ها بیشتر از زمان تحصیل استفاده می‎کرده ام، در این چند روز می‎توانید به تبلیغ بروید یا در زمینه های مختلف مطالعه کنید، در بعضی مسائل می‎توانید جزوه هائی بنویسید، هیچ وقت کتاب را از خودتان دور نکنید و تا جوان هستید و فراغت دارید از جوانیتان منتهای استفاده را ببرید، من واقعا الان رنج می‎برم که می‎بینم می‎خواهم کتابهائی را مطالعه کنم ولی وقتش را ندارم؛ شما در یک تعطیلی کوتاه ممکن است یک کتاب را مطالعه کنید و مطالب مفیدش را یادداشت کنید، و اگر خلاصه پنجاه کتاب را در یک دفترچه یادداشت کنید مثل این است که پنجاه کتاب را همیشه همراه خود دارید. مرحوم آیة الله بروجردی می‎فرمود: من در 25 سالگی در اصفهان یک درس خارج ریاض و خارج قوانین شروع کردم و نظرات خودم را یادداشت می‎کردم، الان که به آن یادداشتها مراجعه می‎کنم از آنها استفاده می‎کنم، برای اینکه انسان تا جوان است قوای او درست کار می‎کند اما هنگامی که از چهل گذشت از گردنه سرازیر می‎شود. بنابراین نگوئید که بعدا به این مسائل می‎پردازیم، در هر زمان فرصت را غنیمت بشمرید، مطالعه کنید و از مطالعات خود یادداشت بردارید، این باعث می‎شود که هم ذهن شما منظم شود و هم نتیجه معلومات و مطالعاتتان برای خود شما و دیگران باقی بماند. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. (الف - م، جلسه 165 درس)

ناوبری کتاب