صفحه ۴۳۶

این روایت در بحار نیز از امالی صدوق به سند صحیح از محمد بن قیس، از امام باقر(ع) روایت شده است. در بحار به نقل از قاموس می‎نویسد: پیراهن سنبلانی به پیراهن دراز و یا پیراهن منسوب به "سنبلان" - شهری بوده در روم - گفته می‎شده است.بحارالانوار ‏102/41، تاریخ امیرالمؤمنین (ع)، باب 107، حدیث 1

22- در مناقب از احیاء العلوم غزالی می‎نویسد:

علی بن ابی طالب از بیت المال مصرف نمی فرمود تا جائی که روزی مجبور شد شمشیر خود را به فروش برساند و جز یک پیراهن پیراهن دیگری نداشت که به هنگام شستن آن را بر تن نماید."کان علی بن أبی طالب یمتنع من بیت المال حتی یبیع سیفه، و لا یکون له الا قمیص واحد فی وقت الغسل لا یجد غیره. (مناقب ابن شهرآشوب ‏366/1)

23- باز در همان کتاب آمده است:

"معاویه به ضرار بن ضمره گفت: علی را برای من توصیف کن، گفت: به خدا سوگند او روزها روزه دار بود و شبها را به عبادت می‎پرداخت، از لباس خشن ترین آن را برمی گزید و از طعام خشک ترینش را، او در میان ما می‎نشست و هنگامی که ما سکوت می‎کردیم سخن می‎گفت و هنگامی که پرسش می‎کردیم پاسخ می‎فرمود؛ بیت المال را به طور مساوی تقسیم می‎کرد و با مردم به عدالت رفتار می‎نمود، فرد ناتوان از ستم او در هراس نبود و فرد توانمند در جلب نظر او طمع نمی ورزید. به خدا سوگند من شبی از شبها هنگامی که تاریکی پرده هایش را افکنده و ستارگانش را پراکنده بود او را مشاهده کردم که در محراب عبادت همچون افراد مار گزیده به خود می‎پیچید و چون فرزند از کف دادگان گریه

ناوبری کتاب