صفحه ۴۲۷

ظاهرا این روایت با سایر روایات تعارضی ندارد؛ زیرا بین لزوم رعایت اوضاع زمان و امکانات و عرف جامعه و لزوم اینکه پیشوا خود را با ضعیف ترین افراد جامعه هماهنگ کند، منافاتی وجود ندارد. و در اینجا نکته ای است شایان تأمل. و شاید از این روایت فرق بین امام مبسوطالید و امام غیر مبسوطالید را بتوان استفاده نمود. [ اگر امام عملا و بالفعل زمام امور جامعه را به دست داشته باشد لازم است در خوراک و پوشاک با اقشار کم درآمد جامعه هماهنگ باشد، ولی اگر حق وی غصب شده و عملا اداره مسلمانان به عهده وی نیست ضرورتی ندارد که خود را با ضعیف ترین افراد جامعه هماهنگ کند و چنین توقعی عملا از وی نیست.]

16- باز در همان کتاب آمده است:

"علی بن محمد از صالح بن ابی حماد و نیز عده ای از اصحاب ما از احمد بن محمد و غیر آن دو به اسانید مختلف در احتجاج امیرالمؤمنین (ع) بر عاصم بن زیاد آمده است: چون وی لباس زیبا و ظریف را کنار گذاشت و لباس خشن یعنی عبا به تن کرد، برادرش ربیع بن زیاد نزد امیرالمؤمنین (ع) از وی شکایت نمود و گفت: او خانواده و فرزندان خود را با این کار غمگین و ناراحت کرده است. امیرالمؤمنین (ع) به عاصم بن زیاد فرمود: برادرت را به نزد من بیاور. عاصم وی را آورد. حضرت چون چشمش به وی افتاد چهره در هم کشید و فرمود: "آیا از خانواده ات خجالت نمی کشی ؟! آیا به فرزندانت رحم نمی کنی ؟! آیا فکر می‎کنی خداوند نعمت های فراوان خود را بر تو حلال کرده ولی دوست ندارد از آنها استفاده کنی ؟ آیا تو در این جهت از خداوند پیش افتاده ای ؟! آیا خداوند نمی فرماید: و زمین را برای آفریدگان بنهاد، در آن میوه است و خرمای خوشه دار.والارض وضعها للانام ‏ فیها فاکهة و النخل ذات الاکمام. (الرحمن (55)10/ و 11)

ناوبری کتاب