صفحه ۴۲۶

14- باز در همان کتاب از غیبت نعمانی به سند خود از عمرو بن شمر آمده است که گفت: نزد امام صادق (ع) در منزل آن حضرت بودم و منزل آن حضرت مملو از جمعیت بود... حضرت فرمود: "گریه مکن ای عمرو، اکنون ما بهترین غذا را می‎خوریم و لباسهای لطیف می‎پوشیم و اگر آن گونه که تو می‎گوئی بود [حکومت به دست ما بود] ما نظیر امیرالمؤمنین (ع) جز خوردن غذای خشک و پوشیدن لباس خشن بهره ای نداشتیم، و اگر جز این عمل می‎کردیم در آتش باید پاسخگو می‎بودیم."لا تبک یا عمرو، ناءکل أکثر الطیب و نلبس اللین ولوکان الذی تقول لم یکن الا أکل الجشب و لبس الخشن، مثل أمیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) و الافمعالجة الاغلال فی النار. (بحارالانوار ‏360/52، تاریخ الامام الثانی عشر، حدیث 128)

15- در اصول کافی باز به سند صحیح از حماد بن عثمان روایت شده که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم. شخصی به وی گفت: خداوند کارهای شما را به صلاح آورد، فرمودید که: علی بن ابی طالب (ع) لباس خشن می‎پوشید و پیراهنی را که به چهار درهم خریداری کرده بود بر تن می‎کرد و مطالبی از این قبیل، ولی مشاهده می‎کنیم که شما لباس زیبا و نو می‎پوشید، حضرت فرمود:

"علی بن ابی طالب در زمانی آن لباسها را می‎پوشید که پوشیدن آن ناخوشایند نبود و اگر آن روز لباس ما را می‎پوشید در همه جا زبانزد می‎شد، بهترین لباس هر زمان لباس مردم آن زمان است، علاوه بر این هنگامی که قائم ما اهل بیت - علیهم السلام - قیام کند همان لباس علی (ع) را می‎پوشد و همان سیره علی (ع) را دنبال می‎کند."ان علی بن ابی طالب (ع) کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر علیه، و لولبس مثل ذلک الیوم شهر به، فخیر لباس کل زمان لباس أهله، غیر أن قائمنا أهل البیت - علیهم السلام - اذا قام لبس ثیاب علی (ع) وسار بسیرة علی (ع). (اصول کافی ‏411/1، کتاب الحجة، باب سیرة الامام، حدیث 4)

ناوبری کتاب