صفحه ۴۲۲

کنم، فرمود: آن حضرت سرخویش را به طرف آسمان بالا نمود و فرمود: بارخدایا یک روز سیرم گردان تا تو را ستایش کنم، و یک روز گرسنه ام دار تا از تو بخواهم."أتانی ملک فقال: یا محمد، ان ربک یقرئک السلام و یقول: ان شئت جعلت لک بطحاء مکة ذهبا، قال: فرفع رأسه الی السماء و قال: یا رب، أشبع یوما فأحمدک، و أجوع یوما فأسألک . (بحارالانوار ‏220/16، تاریخ پیامبر(ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 12)

9- باز در همان کتاب از محاسن برقی به سند خود از ابی بصیر، از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:

"پیامبرخدا همچون بندگان غذا می‎خورد و همچون بندگان می‎نشست و می‎دانست که بنده است."ان رسول الله (ص) یأکل أکل العبد، و یجلس جلوس العبد، و یعلم أنه عبد. (بحارالانوار ‏225/16و262، تاریخ پیامبراکرم (ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 29و52)

این روایت را کافی از هارون بن خارجه، از امام صادق (ع) نیز روایت کرده است.

10- باز در همان کتاب از محاسن به سند خود، از جابر، از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود: "پیامبرخدا(ص) چون بندگان غذا می‎خورد و چون بندگان می‎نشست، روی زمین غذا می‎خورد و روی زمین می‎خوابید."کان رسول الله (ص) یأکل أکل العبد، و یجلس جلسة العبد، و کان یأکل علی الحضیض، و ینام علی الحضیض. (بحارالانوار ‏225/16و262، تاریخ پیامبراکرم (ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 30 و 55)

این روایت را کافی از جابر از آن حضرت (ع) نیز روایت کرده است.

11- در اصول کافی به سند صحیح از حمید از جابر، به نقل از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که فرمود:

"خداوند مرا پیشوای خلق خویش قرار داد و مرا ملزم کرد که در زندگی و

ناوبری کتاب