صفحه ۴۲۱

"هرگز خود را با بالاتر از خودت مقایسه نکن؛ در این ارتباط همین فرمایش خداوند متعال به پیامبرش کافی است که فرمود: "فلا تعجبک اموالهم و لا اولادهم توبه (9)55/ هرگز اموال و اولاد آنان ترا به شگفتی واندارد. و نیز فرمود: "و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیاطه (20)131/ و چشمانت را به سوی آنچه گروههائی از آنان را برخوردار ساختیم و شکوفه ناپایدار دنیاست مکشان. و اگر از گرفتار شدن به این گونه مسائل می‎ترسی زندگی پیامبرخدا(ص) را به یاد بیاور که خوراک آن حضرت جو و شیرینی او خرما و سوخت وی برگ درخت خرما بود، اگر یافت می‎شد."ایاک أن تطمح نفسک الی من فوقک، و کفی بما قال الله - عزوجل - لرسول الله (ص): "فلا تعجبک أموالهم و لا أولادهم" و قال الله - عزوجل - لرسوله: "و لا تمدن عینیک الی مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا" فان خفت شیئا من ذلک فاذکر عیش رسول الله (ص)، فانما کان قوته الشعیر و حلواه التمر و وقوده السعف اذا وجد. (بحارالانوار ‏280/16، تاریخ پیامبر(ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 120)

7- باز در همان کتاب به سند خود از ابن سنان از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: "غذای پیامبر(ص) نان جو بدون خورش بود."ان النبی (ص) کان قوته الشعیر من غیر ادم. (بحارالانوار ‏281/16، تاریخ پیامبر(ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 125)

8- باز در همان کتاب از عیون اخبارالرضا با چند سند از امام رضا(ع) از پدرانش (ع) روایت می‎کند که پیامبرخدا(ص) می‎فرمود:

"فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد، پروردگارت به تو سلام می‎رساند و می‎فرماید: اگر خواسته باشی سرزمین بطحاء مکه را برای تو انباشته از طلا

ناوبری کتاب