صفحه ۴۲۰

"خیر، پیامبرخدا(ص) نان گندم هرگز نخورد و از نان جو نیز سیر نشد."قلت للصادق جعفر بن محمد(ع): حدیث یروی عن أبیک (ع) أنه قال: "ما شبع رسول الله (ص) من خبز برقط" أهو صحیح ؟ فقال: "لا، ما أکل رسول الله (ص) خبز برقط و لا شبع من خبز شعیر قط. (بحارالانوار ‏216/16، تاریخ پیامبراکرم (ص)، باب 9، حدیث 4)

4- باز در همان کتاب از امالی، از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که فرمود:

"لحاف پیامبراکرم (ص) عبای آن حضرت بود و تشک وی پوستی بود که از لیف خرما پر شده بود، یک شب آن را دولا برای آن حضرت انداختند چون صبح شد فرمود: این تشک امشب مرا از نماز بازداشت، و دستور فرمود که همیشه یک لا باشد."کان فراش رسول الله (ص) عباءة و کانت مرفقته ادم حشوها لیف، فثنیت له ذات لیلة فلما أصبح قال: لقد منعنی الفراش اللیلة الصلاة . فأمر(ص) أن یجعل بطاق واحد. (بحارالانوار ‏217/16، تاریخ پیامبر(ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 5)

5- باز در همان کتاب از کتاب قرب الاسناد به سند خود، از امام جعفرصادق (ع) از پدرش (ع) روایت نموده که فرمودند:

"پیامبر خدا(ص) نه دینار، نه درهم، نه بنده، نه بره و بزغاله، نه گوسفند و نه شتر از خود به جای نگذاشت. و در شرایطی آن حضرت از دنیا رحلت فرمود که زره آن حضرت نزد یک نفر یهودی گرو بود برای بیست صاع جو که برای نفقه خانواده اش قرض گرفته بود."أن رسول الله (ص) لم یورث دینارا و لا درهما و لا عبدا و لا ولیدة و لاشاة و لا بعیرا. و لقد قبض (ص) و ان درعه مرهونة عند یهودی من یهود المدینة بعشرین صاعا من شعیر استلفها نفقة لاهله. (بحارالانوار ‏219/16، تاریخ پیامبراکرم (ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 8)

6- باز در همان کتاب از کافی به سند خود از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:

ناوبری کتاب