صفحه ۳۹۶

کتاب وسایل الشیعه ذیل این روایت می‎نویسد: "این روایت حمل بر تقیه می‎گردد." ولی به نظر ما این مطلب درستی نیست؛ زیرا آن حضرت معامله مسلمان با آنان (مخالفین سیاسی - نظامی خود) می‎نمود.

49- نظیر همین روایت را ابن ابی شیبه در مصنف خویش آورده است، وی به سند خود از ابی البختری می‎نویسد:

"از علی (ع) در ارتباط با اهل جمل پرسش شد که آیا اینان مشرک هستند؟ فرمود: اینان از شرک گریخته اند. گفته شد: آیا منافق اند؟ فرمود: منافقین جز اندکی خدا را یاد نمی کنند. گفته شد: پس اینان چه هستند؟ فرمود: اینان برادران ما هستند که علیه ما شورش کرده اند."سئل علی عن أهل الجمل، قال: قیل: أمشرکون هم ؟ قال: من الشرک فروا. قیل: أمنافقون هم ؟ قال: ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا. قیل: فماهم ؟ قال: اخواننا بغوا علینا. (مصنف ابن شیبه ‏256/15، کتاب الجمل، حدیث 19609)

ملاحظه می‎فرمائید که امیرالمؤمنین (ع) با چه سعه صدری با مخالفین خود برخورد می‎کند و چگونه کسانی را که با وی مخالفت کرده و علیه وی لشکرکشی

ناوبری کتاب