صفحه ۳۸۹

40- در فروع کافی به سند خود از مردی از ثقیف آمده است که گفت:

"امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) مرا بر بانقیا [بخشی از قادسیه ] و منطقه ای از اطراف کوفه فرمانروائی داده آن حضرت رو به روی مردم به من فرمود: در گردآوری مالیات دقت کن، برای وصول آن کوشش نما و حتی یک درهم را فرونگذار، و هنگامی که خواستی به منطقه مسؤولیت خود بروی نزد من بیا." گفت: هنگام رفتن به خدمت آن حضرت (ع) رسیدم. فرمود: آنچه در پیش روی مردم از من شنیدی فقط یک شگرد بود [برای اینکه مردم از تو حساب ببرند و مالیات خویش را بپردازند] مواظب باش که هرگز برای یک درهم مالیات مسلمان یا یهودی یا نصرانی ای را آزار و اذیت نکنی ! مبادا گاوآهن کسی را برای وصول یک درهم مالیات بفروشی ! ما مأمور هستیم که از مازاد بر احتیاج آنان مالیات بگیریم."استعملنی علی بن ابی طالب (ع) علی بانقیا و سواد من سواد الکوفة، فقال لی و الناس حضور: "انظر خراجک فجد فیه و لا تترک منه درهما، فاذا أردت أن تتوجه الی عملک فمر بی." قال فأتیته فقال لی: "ان الذی سمعت منی خدعة، ایاک أن تضرب مسلما أو یهودیا أو نصرانیا فی درهم خراج أو تبیع دابة عمل فی درهم، فانما أمرنا أن نأخذ منهم العفو. (فروع کافی ‏540/3 (=چاپ قدیم ‏152/1)، کتاب زکات، باب ادب المصدق، حدیث 8؛ و نیز بحارالانوار ‏128/41، تاریخ امیرالمؤمنین (ع)، باب 107، حدیث 37) این هشداری است به مأمورین گردآوری مالیات که با گاری چی ها و مستضعف ترین اقشار جامعه بدون درنظر گرفتن وضعیت آنان برخورد نکنند. حضرت به صراحت می‎فرماید: ما مأمور هستیم که از مازاد بر احتیاج آنان مالیات بگیریم. (مقرر)

این روایت در بحار نیز آمده است.

41- در اصول کافی به سند خود از مسعدة بن حدقه، از امام صادق (ع)، از پدران

ناوبری کتاب