صفحه ۳۸۴

نظیر این روایت در بحار نیز از کتاب صفین آمده است.ر. ک . بحارالانوار ‏354/72 (چاپ ایران ‏354/75) کتاب العشره، باب احوال الملوک و الامراء، حدیث 70؛ و کتاب وقعة صفین 107/ در متن این نامه شریفه "طول" به معنی نعمت و فضیلت فراوان است، و جمله "لا اطوی دونکم امرا الا فی حکم" یعنی مگر در احکامی که شرع تصریح فرموده من از مشورت با شما فروگذار نمی کنم؛ زیرا در احکام خدا مشورت نافذ نیست.

36- باز در همان کتاب در نامه آن حضرت به مالک اشتر آمده است:

"و قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت کن، و همچون حیوان درنده ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری ! زیرا آنها دو گروه بیش نیستند: یا برادران دینی تواند و یا انسانهائی همچون تو، گاه از آنها لغزش و خطا سر می‎زند، ناراحتی هائی به آنان عارض

ناوبری کتاب