صفحه ۳۸۱

سربازان را نپوشاند و آنها را یک جا جمع نکند.] یا با "ج" و "ت" و "زاء مشدد" است از ماده اجتز الحشیش، یعنی آنها را قطعه قطعه و پاره پاره نکند.

در قرب الاسناد آمده است: و لم یجمرهم فی ثغورهم" آنان را زیاد در سرحدات و مرزها نگه ندارد.قرب الاسناد 48/ و این به علت ذکر شده در روایت [که قطع شدن نسل امت است ] نزدیکتر است. در نهایه آمده است: در روایتی از عمر نقل شده که گفت: "لا تجمروا الجیش فتفتنوهم - سپاهیان را به مدت طولانی در مرزها نگاه ندارید که آنان را به فتنه افکنده اید." و تجمیر جیش به معنی جمع آوری و نگهداری سپاه در پادگانها و مرزها و جلوگیری از بازگشتن آنان نزد خانواده خویش است.نهایه ابن اثیر 292/1

31- در کنزالعمال آمده است:

"من خلیفه پس از خویش را به تقوای خدا سفارش می‎کنم و در مورد جماعت مسلمانان به او توصیه می‎کنم که بزرگسالان آنها را بزرگ شمارد و به خردسالانشان رحم کند، دانشمندانشان را محترم بدارد، و هرگز مردم را نزند که خوارشان نموده است، و آنان را نترساند که از دین بیرونشان می‎کند، و بیضه های آنها را نکشد که در این صورت نسل آنان را قطع نموده است، و هرگز راههای ارتباطی خود را به روی مردم نبندد که توانمندان آنان ناتوانان را می‎خورند (پایمال می‎کنند.)"أوصی الخلیفة من بعدی بتقوی الله، و أوصیه بجماعة المسلمین أن یعظم کبیرهم و یرحم صغیرهم، و یوقر عالمهم، و أن لا یضربهم فیذلهم، لا یوحشهم فیکفرهم، و أن لا یخصیهم فیقطع نسلهم، و أن لا یغلق بابه دونهم فیأکل قویهم ضعیفهم. (کنزالعمال ‏47/6، کتاب اماره، باب اول، حدیث 14787) ممکن است حکومتی با ایجاد فشار و اختناق بر مردم به گونه ای بر آنها حکومت کند که از بیضه کشیدن هم بدترباشد، و این یک نوع شخصیت کشی و نسل کشی است که از آن نهی شده است. (الف - م، جلسه 294 درس)

ناوبری کتاب