صفحه ۳۷۹

قرار دهند و الگوهای اداره جامعه بر اساس موازین اسلام را از آن فرابگیرند.

29- در کافی به سند خود از حنان، از پدرش، از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"شایسته رهبری نیست مگر کسی که در وی سه خصلت باشد: ورعی که او را از معصیت های خداوند بازدارد، حلمی که با آن غضب خود را پیشگیری کند، و حسن تدبیر و نیک حکومت راندن بر کسانی که زیردست او هستند، به گونه ای که برای آنان همانند پدری مهربان باشد، و در روایت دیگری آمده: به گونه ای که برای مردم چون پدری مهربان باشد."قال رسول الله (ص): لا تصلح الامامة الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عی معاصی الله، و حلم یملک به غضبه، و حسن الولایة علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. و فی روایة أخری: حتی یکون للرعیة کالاب الرحیم. (اصول کافی ‏407/1، کتاب الحجة، باب مایجب من حق الامام علی الرعیة، حدیث 8)

30- باز در همان کتاب به سند خود از حنان بن سدیر صیرفی آمده است که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"خبر رحلت پیامبراکرم (ص) در شرایطی که آن حضرت سالم بود و هیچ گونه ناراحتی و مریضی نداشت توسط روح الامین (جبرئیل) به آن حضرت داده شد، آن حضرت فرمود تا اعلان کنند همه درمسجد حاضر شوند و دستور فرمود تا مهاجرین و انصار با سلاح شرکت کنند، مردم همه اجتماع کردند، پیامبر(ص) بر منبر تشریف بردند و خبر رحلت خویش را به مردم دادند، آنگاه فرمودند: من درباره والی پس از خود خدا را گواه می‎گیرم که مبادا پس از من بر جماعت مسلمانان رحم نیاورد. من از او می‎خواهم که بزرگسالان امت مرا محترم بشمرد و بر ناتوانهایشان رحم آورد. دانشمندانشان را محترم شمارد (کارگزارانشان را

ناوبری کتاب