صفحه ۳۷۴

مالک بن عوف همان کسی است که در جنگ حنین گروههای مختلف را علیه رسول خدا(ص) هماهنگ می‎کرد و سه هزار نیرو برای جنگ با آن حضرت بسیج نمود و پس از متلاشی شدن آن به طایف گریخت.

ملاحظه می‎فرمائید که پیامبرخدا(ص) با چه سعه صدری با دشمنان خویش برخورد می‎کند و پس از پیروزی بر آنان چگونه با آنان رفتار می‎نماید؟!

پس بر امام و پیشوای مسلمانان است که تا جائی که امکان داشته باشد و موجب تعطیل حقوق و حدود نگردد و کفار و خطاکاران جری نگردند، خطا و لغزشهای مردم را مورد گذشت قرار دهد.

و این شیوه برخورد با آیاتی نظیر: "یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم تحریم (66) 9/ ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنان سخت بگیر" و نیز: "محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم فتح (48) 29/ محمد پیامبرخداست و کسانی که با وی هستند با کفار بسیار شدید و با یکدیگر مهربانند" منافاتی ندارد؛ زیرا مورد این آیات صورت رودرروئی و تهاجم کفار است، زمانی که آنان علیه مسلمانان قوه و نیرو بسیج کرده اند، در شرایطی که به صورت مکرر پیمانهای خود را شکسته اند، چنان چه با بنی قریظه و یهود مدینه این گونه انجام دادند. ولی مورد عفو و رحمت در شرایط پیروزی و زمان تسلط بر کفار و هنگام احساس امنیت از تهاجم و توطئه آنان است، چنان چه بر اهل نظر پوشیده نیست.

در غرر و درر آمده است:

"زیبائی سیاست، عدالت در حکمرانی و گذشت به هنگام قدرت است."جمال السیاسة العدل فی الامرة، و العفو مع القدرة . (غرر و درر ‏375/3، حدیث 4792)

ناوبری کتاب