صفحه ۳۷۳

و برخوردهای دیگری که آن حضرت در فتح مکه با مشرکان و رؤسای مکه که در جنگ های مختلف با آن حضرت جنگیده بودند و مسلمانان بسیاری را به شهادت رسانده بودند، و آن حضرت آنان را مورد عفو قرار داد و از آنان حتی قاتل حمزه عموی خویش و از هند جگرخوار انتقام نکشید.

27- در جنگ "حنین" پس از آنکه پیامبر(ص) بر قبیله هوازن هوازن طایفه ای بودند که بین مکه و طائف زندگی می‎کردند، رئیس آنان مالک بن عوف بود، به این جنگ جنگ "اوطاس" هم گفته می‎شود. (الف - م، جلسه 293 درس) پیروزی یافت و غنایم را بین مسلمانان تقسیم کرد، هوازن در ارتباط با اسرایشان خدمت آن حضرت رسیدند؛ آن حضرت اسرا را به آنان باز گردانید و از رئیس آنان مالک بن عوف نصری جویا شد، گفتند: او با قبیله ثقیف در طایف است؛ فرمود: "به او بگوئید اگر به نزد من آید و مسلمان شود خانواده و مالش را به او می‎بخشم و صد شتر هم به او می‎دهم." چون این خبر به مالک رسید مخفیانه حرکت کرد و در جعرانه [محلی نزدیک مکه که یکی از مواقیت حج است ]- و برخی نوشته اند در مکه - به خدمت آن حضرت رسید، آن حضرت اموال و خانواده او را به او بازگردانید و چنان چه وعده داده بود صد شتر هم به او داد و او اسلام آورد. وی هنگام اسلام آوردن - چنان چه نوشته اند - پیامبر را به نیکی می‎ستود... آن حضرت نیز وی را بر مسلمانان قوم خودش فرمانروائی داد، او با کمک آنان با قبیله ثقیف جنگید، پیوسته بر کاروانهای آنها شبیخون زد و کار را بر آنان سخت گرفت تا آنکه اسلام آوردند، وی در فتح قادسیه و فتح دمشق در زمان خلافت عمر شرکت کرد.سیره زینی دحلان، که در حاشیه سیره حلبی چاپ شده است ‏306/2؛ و نیز سیره ابن هشام 133/4

ناوبری کتاب