صفحه ۳۷۲

ابوسفیان و خانواده او از سرسخت ترین دشمنان پیامبرخدا(ص) و از بزرگترین کسانی بودند که آتش جنگ را علیه مسلمانان برانگیختند، ولی چون پیامبرخدا(ص) در فتح مکه بر آنان پیروز شد اسلام را بر آنان عرضه نمود و خانه ابوسفیان را محل امن قرار داد و فرمود:

"کسی که به خانه ابوسفیان وارد شود در امان است."سیره ابن هشام ‏46/4؛ و کامل ابن اثیر 245/2

و زن ابوسفیان "هند" با اینکه در مکه پیامبر(ص) را اذیت می‎کرد و در احد آن اعمال فجیع را با پیکرهای شهدای احد و پیکر حمزه سیدالشهدا انجام داد، هنگامی که مخفیانه خدمت پیامبر(ص) رسید و اسلام آورد و دو بزغاله به عنوان هدیه خدمت آن حضرت فرستاد و از اینکه گوسفندانش کم زاد و ولد کرده اند عذرخواهی نمود، آن حضرت (ص) برای برکت یافتن گوسفندانش دعا کرد و گوسفندانش زیاد شدند.کامل ابن اثیر 251/2

و غلام آنها وحشی بن حرب، قاتل حمزه که به طائف گریخته بود همراه با خانواده اش در کاروانی به خدمت آن حضرت می‎رسد و اسلام می‎آورد. آن حضرت کیفیت قتل حمزه را از او جویا می‎شود و او ماجرا را برای آن حضرت تعریف می‎کند، حضرت گریه می‎کند و می‎فرماید:

"صورتت را از من بپوشان [جائی برو که من ترا نبینم ]."کامل ابن اثیر 250/2

و چون به مکه وارد می‎شود، قریش را مورد خطاب قرار داده و می‎فرماید:

"ای جماعت قریش فکر می‎کنید من با شما چه بکنم ؟ گفتند: نیکی ! تو برادری بزرگوار و پسر برادری بزرگوار هستی. فرمود: بروید که همه شما آزادید. و آن حضرت از آنان گذشت با اینکه بر آنان مسلط شده بود و فئ و اسیر آن حضرت محسوب می‎شدند."کامل ابن اثیر ‏252/2؛ و نیز سیره ابن هشام 55/4

ناوبری کتاب