صفحه ۳۶۷

زمین با بردگان، سوار شدن بر الاغ برهنه، دوشیدن شیر بز با دستان خویش، پوشیدن لباس زبر پشمی، و سلام کردن به بچه ها؛ تا اینکه [این خصال نیک ] پس از من به عنوان سنت باقی بماند."خمس لا أدعهن حتی الممات: الاکل علی الحضیض مع العبید، و رکوبی الحمار مؤکفا، وحلبی العنز بیدی، و لبس الصوف، و التسلیم علی الصبیان؛ لتکون سنة من بعدی. (بحارالانوار ‏215/16، تاریخ پیامبر(ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 2) نشانه بی تکبری در آن زمانها سوار الاغ برهنه شدن بوده و در این زمانها مثلا؛ سوار مینی بوس و اتوبوس شدن. یک روز با یک آقائی می‎خواستیم به جائی برویم من به ایشان گفتم: سوار مینی بوس بشویم و برویم، ایشان می‎گفت: نه حتما ماشین سواری بیاید با آن برویم، در زندگی انسان نباید اینقدر مقید به این مسائل باشد. (الف - م، جلسه 293 درس)

20- باز در همان کتاب از خصال به سند خود از امام جعفرصادق (ع) از پدرش امام باقر(ع) روایت نموده که فرمود: "پیامبرخدا(ص) فرمود: پنج چیز است که تا هنگام مرگ آنها را رها نخواهم کرد، پوشیدن لباس پشمی [لباسهای خشنی که آن زمان بافته می‎شده ] سوار شدن بر الاغ برهنه، غذا خوردن با بردگان، وصله زدن کفش با دست خویش، سلام کردن به بچه ها؛ تا پس از من سنت باشد."خمس لست بتارکهن حتی الممات: لباسی الصوف، و رکوبی الحمار موکفا، و أکلی مع العبید، و خصفی النعل بیدی، و تسلیمی علی الصبیان؛ لتکون سنة من بعدی. (بحارالانوار ‏219/16، تاریخ پیامبر(ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 11)

21- باز در همان کتاب از امالی به سند خود از ابن عباس نقل شده که گفت:

"پیامبرخدا(ص) روی زمین می‎نشست، روی زمین غذا می‎خورد، گوسفند را می‎بست، و اگر برده ای به نان جوی وی را مهمان می‎کرد می‎پذیرفت."کان رسول الله (ص) یجلس علی الارض، و یأکل علی الارض، و یعتقل الشاة، و یجیب دعوة المملوک علی خبز الشعیر. (بحارالانوار ‏222/16، تاریخ پیامبر(ص)، باب مکارم اخلاقه، حدیث 19)

22- باز در همان کتاب از کافی به سند خود از جمیل، از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

ناوبری کتاب