صفحه ۳۶۴

16- در بحار نیز از عیاشی، از امام باقر و امام صادق (ع) از پیامبراکرم (ص) روایت نموده که آن حضرت ضمن حدیثی "فرمود: من کسی هستم که خداوند مرا در تورات و انجیل بدین گونه توصیف فرموده: محمد فرستاده خداست و از بین سایرین انتخاب و برگزیده شده، فحاش و پرخاشگر نیست و هرگز بدی را با بدی جزا نمی دهد بلکه بدی را با نیکی پاداش می‎دهد..."انی أنا الذی سمانی الله فی التوارة و الانجیل محمد رسول الله المجتبی المصطفی، لیس بفحاش و لا سخاب فی الاسواق، و لا یتبع السیئة السیئة، و لکن یتبع السیئة الحسنة ... (بحارالانوار ‏185/16، تاریخ پیامبراکرم (ص)، باب اوصاف آن حضرت، حدیث 21)

17- باز در همان کتاب از کازرونی [یکی از علمای اهل سنت ] در کتاب المنتقی از علی (ع) روایت نموده که در وصف پیامبر(ص) می‎فرمود:

"آن حضرت هنگامی که راه می‎رفت از جا کنده می‎شد گویا در سرازیری راه می‎رود، و اگر به کسی توجه می‎کرد با تمام بدن به سمت او برمی گشت، بین دو

ناوبری کتاب